نفر دوم : هومن زنگنه ، تاجر بزرگ طلا و جواهر و زیور آلات