افسران - عکس دیده نشده از سید حسن نصر الله و حاج قاسم سلیمانی