افسران - آیت ‌الله العظمی صافی گلپایگانی:  امروز چادر بانوان از عبای من با ارزش‌تر است